განაცხადი

მოწვეულნი არიან ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად: რეგიონული არაკომერციული ორგანიზაციები და საინიციატივო ჯგუფები საქართველოში.

რეგისტრაციისთვის გამოაგზავნეთ განცხადება არა უგვიანეს 2021 წლის 20 სექტემბრისა. შერჩევის პროცესის შედეგებს გაცნობებთ ელექტრონული ფოსტით არა უგვიანეს 2021 წლის 25 სექტემბრისა. 

მონაწილეების განთავსება, კვება და ტრანსპორტი დაფინანსდება ფორუმის ორგანიზატორების მიერ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ქვეყანაში და მსოფლიოში არასტაბილური ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო, ღონისძიების ფორმატი, პროგრამა ან თარიღები შეიძლება შეიცვალოს. დამატებით გაცნობებთ ცვლილებების შესახებ.

ფორუმის სამუშაო ენები: რუსული და ქართული, უზრუნველყოფილი იქნება თარგმანი.